TOPEKA, Kan. (AP) _ These Kansas lotteries were drawn Friday:

Pick 3 Midday

0-2-0

(zero, two, zero)

Daily Pick 3

4-7-7

(four, seven, seven)

2 By 2

Red Balls: 19-25, White Balls: 19-24

(Red Balls: nineteen, twenty-five; White Balls: nineteen, twenty-four)

Estimated jackpot: $22,000

Mega Millions

24-28-42-60-64, Mega Ball: 8, Megaplier: 4

(twenty-four, twenty-eight, forty-two, sixty, sixty-four; Mega Ball: eight; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $243 million

Powerball

Estimated jackpot: $321 million