CHARLESTON, W.Va. (AP) _ These West Virginia lotteries were drawn Monday:

Cash 25

02-04-13-14-20-23

(two, four, thirteen, fourteen, twenty, twenty-three)

Daily 3

7-2-0

(seven, two, zero)

Daily 4

9-5-2-8

(nine, five, two, eight)

Mega Millions

Estimated jackpot: $50 million

Powerball

Estimated jackpot: $280 million