ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Friday:

5 Card Cash

AD-QH-KS-4H-9S

(AD, QH, KS, 4H, 9S)

All or Nothing Day

01-03-07-09-12-13-15-17-19-21-22-24

(one, three, seven, nine, twelve, thirteen, fifteen, seventeen, nineteen, twenty-one, twenty-two, twenty-four)

All or Nothing Evening

03-05-06-07-08-10-12-13-15-17-21-23

(three, five, six, seven, eight, ten, twelve, thirteen, fifteen, seventeen, twenty-one, twenty-three)

All or Nothing Morning

03-05-06-11-12-14-16-17-18-19-20-24

(three, five, six, eleven, twelve, fourteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-four)

All or Nothing Night

01-03-04-08-13-14-15-17-20-21-23-24

(one, three, four, eight, thirteen, fourteen, fifteen, seventeen, twenty, twenty-one, twenty-three, twenty-four)

Cash 3 Evening

7-6-0

(seven, six, zero)

Cash 3 Midday

0-2-0

(zero, two, zero)

Cash 3 Night

5-1-4

(five, one, four)

Cash 4 Evening

2-8-9-3

(two, eight, nine, three)

Cash 4 Evening

2-9-3-7

(two, nine, three, seven)

Cash 4 Midday

8-5-1-4

(eight, five, one, four)

Fantasy 5

01-10-18-20-28

(one, ten, eighteen, twenty, twenty-eight)

Estimated jackpot: $125,000

Georgia FIVE Evening

0-1-0-8-8

(zero, one, zero, eight, eight)

Georgia FIVE Midday

1-6-3-8-2

(one, six, three, eight, two)

Mega Millions

04-56-58-67-75, Mega Ball: 8, Megaplier: 5

(four, fifty-six, fifty-eight, sixty-seven, seventy-five; Mega Ball: eight; Megaplier: five)

Estimated jackpot: $46 million

Powerball

Estimated jackpot: $349 million