Through Aug. 27

1. Chevrolet, 627 (8)

2. Toyota, 610 (7)

3. Ford, 564 (2)