TOPEKA, Kan. (AP) _ These Kansas lotteries were drawn Wednesday:

Lotto America

10-17-20-26-52, Star Ball: 10, ASB: 3

(ten, seventeen, twenty, twenty-six, fifty-two; Star Ball: ten; ASB: three)

Estimated jackpot: $6.92 million

Pick 3 Midday

8-3-8

(eight, three, eight)

Daily Pick 3

7-4-0

(seven, four, zero)

Super Kansas Cash

04-15-19-20-21, Cash Ball: 19

(four, fifteen, nineteen, twenty, twenty-one; Cash Ball: nineteen)

Estimated jackpot: $2.32 million

2 By 2

Red Balls: 21-22, White Balls: 6-16

(Red Balls: twenty-one, twenty-two; White Balls: six, sixteen)

Estimated jackpot: $22,000

Mega Millions

Estimated jackpot: $152 million

Powerball

25-41-53-57-67, Powerball: 12, Power Play: 2

(twenty-five, forty-one, fifty-three, fifty-seven, sixty-seven; Powerball: twelve; Power Play: two)

Estimated jackpot: $80 million