AP NEWS
Related topics

LA Lottery

December 23, 2017

BATON ROUGE, La. (AP) _ These Louisiana lotteries were drawn Friday:

Mega Millions

01-20-30-33-42, Mega Ball: 16, Megaplier: 4

(one, twenty, thirty, thirty-three, forty-two; Mega Ball: sixteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $247 million

Pick 3

2-0-1

(two, zero, one)

Pick 4

0-2-7-4

(zero, two, seven, four)

Powerball

Estimated jackpot: $300 million

AP RADIO
Update hourly