SACRAMENTO (AP) _ These California lotteries were drawn Thursday:

Daily 3 Evening

0-1-0

(zero, one, zero)

Daily 3 Midday

2-0-7

(two, zero, seven)

Daily 4

5-4-4-0

(five, four, four, zero)

Daily Derby

1st:4 Big Ben-2nd:8 Gorgeous George-3rd:3 Hot Shot, Race Time: 1:46.83

(1st: 4 Big Ben, 2nd: 8 Gorgeous George, 3rd: 3 Hot Shot; Race Time: one: 46.83)

Estimated jackpot: $73,000

Fantasy 5

07-10-14-25-28

(seven, ten, fourteen, twenty-five, twenty-eight)

Estimated jackpot: $450,000

Mega Millions

Estimated jackpot: $227 million

Powerball

Estimated jackpot: $147 million