CONCORD, N.H. (AP) _ These Vermont lotteries were drawn Monday:

Gimme 5

03-10-23-34-39

(three, ten, twenty-three, thirty-four, thirty-nine)

Lucky For Life

04-05-25-36-46, Lucky Ball: 9

(four, five, twenty-five, thirty-six, forty-six; Lucky Ball: nine)

Mega Millions

Estimated jackpot: $144 million

Pick 3 Day

2-0-0

(two, zero, zero)

Pick 3 Evening

6-5-0

(six, five, zero)

Pick 4 Day

3-6-6-2

(three, six, six, two)

Pick 4 Evening

3-7-4-1

(three, seven, four, one)

Powerball

Estimated jackpot: $121 million