OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Wednesday:

Daily Game

7-0-0

(seven, zero, zero)

Hit 5

08-12-16-34-39

(eight, twelve, sixteen, thirty-four, thirty-nine)

Estimated jackpot: $360,000

Keno

03-07-08-14-18-29-33-36-42-43-44-45-46-49-53-58-68-72-77-78

(three, seven, eight, fourteen, eighteen, twenty-nine, thirty-three, thirty-six, forty-two, forty-three, forty-four, forty-five, forty-six, forty-nine, fifty-three, fifty-eight, sixty-eight, seventy-two, seventy-seven, seventy-eight)

Lotto

10-13-20-30-34-43

(ten, thirteen, twenty, thirty, thirty-four, forty-three)

Estimated jackpot: $2.6 million

Match 4

06-07-20-21

(six, seven, twenty, twenty-one)

Mega Millions

Estimated jackpot: $290 million

Powerball

06-13-19-36-51, Powerball: 18, Power Play: 2

(six, thirteen, nineteen, thirty-six, fifty-one; Powerball: eighteen; Power Play: two)

Estimated jackpot: $348 million