AP NEWS
Related topics

KS Lottery

May 8, 2019

TOPEKA, Kan. (AP) _ These Kansas lotteries were drawn Tuesday:

Pick 3 MiddayPick 3 MiddayPick 3 MiddayPick 3 MiddayPick 3 MiddayPick 3 Midday

8-0-2

(eight, zero, two)

Mega MillionsDaily Pick 3Daily Pick 3Daily Pick 3Daily Pick 3Daily Pick 3

9-2-2

(nine, two, two)

PowerballMega Millions2 By 22 By 22 By 22 By 2

Red Balls: 7-16, White Balls: 4-22

(Red Balls: seven, sixteen; White Balls: four, twenty-two)

Estimated jackpot: $22,000

PowerballMega MillionsMega MillionsMega MillionsMega Millions

03-06-34-54-63, Mega Ball: 19, Megaplier: 3

(three, six, thirty-four, fifty-four, sixty-three; Mega Ball: nineteen; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $273 million

PowerballPowerballPowerballPowerball

Estimated jackpot: $215 million