Through Aug. 20

1. Toyota, 876 (11)

2. Ford, 855 (11)

3. Chevrolet, 783 (2)