TALLAHASSEE, Fla. (AP) _ These Florida lotteries were drawn Tuesday:

Fantasy 5

04-22-24-28-30

(four, twenty-two, twenty-four, twenty-eight, thirty)

Lucky Money

07-14-26-28, Lucky Ball: 9

(seven, fourteen, twenty-six, twenty-eight; Lucky Ball: nine)

Estimated jackpot: $600,000

Mega Millions

24-35-46-50-51, Mega Ball: 7, Megaplier: 4

(twenty-four, thirty-five, forty-six, fifty, fifty-one; Mega Ball: seven; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $25 million

Pick 2 Evening

9-5

(nine, five)

Pick 2 Midday

4-0

(four, zero)

Pick 3 Evening

9-4-7

(nine, four, seven)

Pick 3 Midday

5-2-8

(five, two, eight)

Pick 4 Evening

1-4-1-6

(one, four, one, six)

Pick 4 Midday

3-3-6-8

(three, three, six, eight)

Pick 5 Evening

8-3-0-3-4

(eight, three, zero, three, four)

Pick 5 Midday

1-1-6-2-3

(one, one, six, two, three)

Powerball

Estimated jackpot: $650 million