ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Friday:

5 Card Cash

KS-3D-10D-3H-6S

(KS, 3D, 10D, 3H, 6S)

All or Nothing Day

01-02-05-06-08-10-14-15-16-18-20-22

(one, two, five, six, eight, ten, fourteen, fifteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty-two)

All or Nothing Evening

01-02-03-06-07-09-10-13-15-18-23-24

(one, two, three, six, seven, nine, ten, thirteen, fifteen, eighteen, twenty-three, twenty-four)

All or Nothing Morning

01-05-08-09-10-13-15-18-20-21-22-24

(one, five, eight, nine, ten, thirteen, fifteen, eighteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-four)

All or Nothing Night

01-04-05-07-11-12-13-15-16-17-18-24

(one, four, five, seven, eleven, twelve, thirteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, twenty-four)

Cash 3 Evening

7-8-1

(seven, eight, one)

Cash 3 Midday

5-1-6

(five, one, six)

Cash 3 Night

6-2-6

(six, two, six)

Cash 4 Evening

8-0-5-6

(eight, zero, five, six)

Cash 4 Midday

5-8-0-6

(five, eight, zero, six)

Cash 4 Night

4-0-5-9

(four, zero, five, nine)

Fantasy 5

01-09-32-36-38

(one, nine, thirty-two, thirty-six, thirty-eight)

Estimated jackpot: $208,000

Georgia FIVE Evening

6-5-2-8-0

(six, five, two, eight, zero)

Georgia FIVE Midday

4-7-4-4-9

(four, seven, four, four, nine)

Mega Millions

11-12-24-32-73, Mega Ball: 1, Megaplier: 4

(eleven, twelve, twenty-four, thirty-two, seventy-three; Mega Ball: one; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $217 million

Powerball

Estimated jackpot: $172 million