SACRAMENTO (AP) _ These California lotteries were drawn Monday:

Daily 3 Evening

0-0-8

(zero, zero, eight)

Daily 3 Midday

8-7-5

(eight, seven, five)

Daily 4

8-5-7-5

(eight, five, seven, five)

Daily Derby

1st:11 Money Bags-2nd:5 California Classic-3rd:1 Gold Rush, Race Time: 1:43.51

(1st: 11 Money Bags, 2nd: 5 California Classic, 3rd: 1 Gold Rush; Race Time: one: 43.51)

Estimated jackpot: $189,000

Fantasy 5

15-30-34-37-39

(fifteen, thirty, thirty-four, thirty-seven, thirty-nine)

Estimated jackpot: $72,000

Mega Millions

Estimated jackpot: $82 million

Powerball

Estimated jackpot: $103 million