DETROIT (AP) _ These Michigan lotteries were drawn Friday:

Poker Lotto

KD-5C-7C-2D-8H

(KD, 5C, 7C, 2D, 8H)

Midday Daily 3

0-7-9

(zero, seven, nine)

Midday Daily 4

8-1-5-1

(eight, one, five, one)

Daily 3

1-3-7

(one, three, seven)

Daily 4

0-3-1-0

(zero, three, one, zero)

Fantasy 5

01-22-24-34-36

(one, twenty-two, twenty-four, thirty-four, thirty-six)

Estimated jackpot: $110,000

Keno

02-04-07-17-18-28-32-35-37-38-39-40-52-53-57-58-61-63-67-68-76-79

(two, four, seven, seventeen, eighteen, twenty-eight, thirty-two, thirty-five, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, fifty-two, fifty-three, fifty-seven, fifty-eight, sixty-one, sixty-three, sixty-seven, sixty-eight, seventy-six, seventy-nine)

Mega Millions

08-09-32-42-59, Mega Ball: 10, Megaplier: 4

(eight, nine, thirty-two, forty-two, fifty-nine; Mega Ball: ten; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $55 million

Powerball

Estimated jackpot: $106 million