ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Friday:

5 Card Cash

JD-7D-4H-8H-10S

(JD, 7D, 4H, 8H, 10S)

All or Nothing Day

01-02-08-09-11-12-14-15-20-21-23-24

(one, two, eight, nine, eleven, twelve, fourteen, fifteen, twenty, twenty-one, twenty-three, twenty-four)

All or Nothing Evening

03-06-09-10-11-12-13-15-16-17-21-23

(three, six, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fifteen, sixteen, seventeen, twenty-one, twenty-three)

All or Nothing Morning

04-07-08-09-11-12-13-15-16-19-20-23

(four, seven, eight, nine, eleven, twelve, thirteen, fifteen, sixteen, nineteen, twenty, twenty-three)

All or Nothing Night

02-03-05-07-08-10-11-12-14-15-19-22

(two, three, five, seven, eight, ten, eleven, twelve, fourteen, fifteen, nineteen, twenty-two)

Cash 3 Evening

2-2-5

(two, two, five)

Cash 3 Midday

6-4-6

(six, four, six)

Cash 3 Night

3-6-1

(three, six, one)

Cash 4 Evening

8-0-4-1

(eight, zero, four, one)

Cash 4 Midday

2-1-6-7

(two, one, six, seven)

Cash 4 Night

6-5-0-4

(six, five, zero, four)

Fantasy 5

03-07-15-22-23

(three, seven, fifteen, twenty-two, twenty-three)

Estimated jackpot: $150,000

Georgia FIVE Evening

2-0-8-3-4

(two, zero, eight, three, four)

Georgia FIVE Midday

0-8-3-2-4

(zero, eight, three, two, four)

Mega Millions

01-04-05-24-30, Mega Ball: 1, Megaplier: 3

(one, four, five, twenty-four, thirty; Mega Ball: one; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $43 million

Powerball

Estimated jackpot: $228 million