MINNEAPOLIS (AP) _ These Minnesota lotteries were drawn Friday:

Daily 3

7-0-3

(seven, zero, three)

Gopher 5

07-09-10-24-39

(seven, nine, ten, twenty-four, thirty-nine)

Estimated jackpot: $690,000

Mega Millions

04-12-36-44-57, Mega Ball: 19, Megaplier: 4

(four, twelve, thirty-six, forty-four, fifty-seven; Mega Ball: nineteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $208 million

Northstar Cash

07-11-20-26-28

(seven, eleven, twenty, twenty-six, twenty-eight)

Estimated jackpot: $28,000

Powerball

Estimated jackpot: $250 million