ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Monday:

5 Card Cash

JC-4D-5H-8S-10S

(JC, 4D, 5H, 8S, 10S)

All or Nothing Day

01-03-07-13-14-15-16-17-18-20-23-24

(one, three, seven, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, twenty, twenty-three, twenty-four)

All or Nothing Evening

02-03-04-05-06-07-13-15-16-20-22-24

(two, three, four, five, six, seven, thirteen, fifteen, sixteen, twenty, twenty-two, twenty-four)

All or Nothing Morning

01-02-03-05-08-09-11-17-18-19-20-22

(one, two, three, five, eight, nine, eleven, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-two)

All or Nothing Night

02-06-07-13-15-16-17-18-20-21-22-24

(two, six, seven, thirteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-four)

Cash 3 Evening

5-8-3

(five, eight, three)

Cash 3 Midday

5-3-3

(five, three, three)

Cash 3 Night

8-5-0

(eight, five, zero)

Cash 4 Evening

0-4-6-4

(zero, four, six, four)

Cash 4 Midday

8-9-6-2

(eight, nine, six, two)

Cash 4 Night

5-6-1-2

(five, six, one, two)

Cash4Life

04-21-26-35-42, Cash Ball: 2

(four, twenty-one, twenty-six, thirty-five, forty-two; Cash Ball: two)

Fantasy 5

04-13-15-24-35

(four, thirteen, fifteen, twenty-four, thirty-five)

Estimated jackpot: $170,000

Georgia FIVE Evening

8-9-0-9-7

(eight, nine, zero, nine, seven)

Georgia FIVE Midday

7-8-1-7-4

(seven, eight, one, seven, four)

Jumbo Bucks Lotto

09-18-19-24-39-43

(nine, eighteen, nineteen, twenty-four, thirty-nine, forty-three)

Estimated jackpot: $2.6 million

Mega Millions

Estimated jackpot: $94 million

Powerball

Estimated jackpot: $40 million