OKLAHOMA CITY (AP) _ These Oklahoma lotteries were drawn Wednesday:

Cash 5

01-04-07-24-34

(one, four, seven, twenty-four, thirty-four)

Lotto America

01-02-13-20-36, Star Ball: 9, ASB: 2

(one, two, thirteen, twenty, thirty-six; Star Ball: nine; ASB: two)

Estimated jackpot: $22.33 million

Mega Millions

Estimated jackpot: $290 million

Pick 3

1-1-1

(one, one, one)

Powerball

06-13-19-36-51, Powerball: 18, Power Play: 2

(six, thirteen, nineteen, thirty-six, fifty-one; Powerball: eighteen; Power Play: two)

Estimated jackpot: $348 million