GIRLS BASKETBALL

Randolph Union 54, Oxbow Union 20

Williamstown 42, South Royalton 15