MINNEAPOLIS (AP) _ These Minnesota lotteries were drawn Friday:

Daily 3

4-6-0

(four, six, zero)

Gopher 5

04-08-10-16-25

(four, eight, ten, sixteen, twenty-five)

Estimated jackpot: $100,000

Mega Millions

11-12-24-32-73, Mega Ball: 1, Megaplier: 4

(eleven, twelve, twenty-four, thirty-two, seventy-three; Mega Ball: one; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $217 million

Northstar Cash

02-10-22-24-30

(two, ten, twenty-two, twenty-four, thirty)

Estimated jackpot: $30,000

Powerball

Estimated jackpot: $172 million