OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Thursday:

Daily Game

8-0-4

(eight, zero, four)

Keno

01-02-05-10-12-13-18-20-31-33-35-36-39-41-47-51-55-57-63-68

(one, two, five, ten, twelve, thirteen, eighteen, twenty, thirty-one, thirty-three, thirty-five, thirty-six, thirty-nine, forty-one, forty-seven, fifty-one, fifty-five, fifty-seven, sixty-three, sixty-eight)

Match 4

03-09-10-18

(three, nine, ten, eighteen)

Mega Millions

Estimated jackpot: $86 million

Powerball

Estimated jackpot: $132 million