ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Thursday:

5 Card Cash

AC-6C-3H-6H-9H

(AC, 6C, 3H, 6H, 9H)

All or Nothing Day

01-02-04-06-08-09-10-11-13-14-21-24

(one, two, four, six, eight, nine, ten, eleven, thirteen, fourteen, twenty-one, twenty-four)

All or Nothing Evening

01-02-11-13-14-15-16-19-20-21-23-24

(one, two, eleven, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-three, twenty-four)

All or Nothing Morning

02-03-07-09-11-13-15-16-17-18-20-21

(two, three, seven, nine, eleven, thirteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, twenty, twenty-one)

All or Nothing Night

02-04-05-06-07-10-11-13-14-20-21-22

(two, four, five, six, seven, ten, eleven, thirteen, fourteen, twenty, twenty-one, twenty-two)

Cash 3 Evening

2-4-0

(two, four, zero)

Cash 3 Midday

1-8-7

(one, eight, seven)

Cash 3 Night

2-1-2

(two, one, two)

Cash 4 Evening

0-7-1-1

(zero, seven, one, one)

Cash 4 Midday

9-7-3-9

(nine, seven, three, nine)

Cash 4 Night

2-7-1-2

(two, seven, one, two)

Cash4Life

32-37-38-42-43, Cash Ball: 2

(thirty-two, thirty-seven, thirty-eight, forty-two, forty-three; Cash Ball: two)

Fantasy 5

02-10-18-35-42

(two, ten, eighteen, thirty-five, forty-two)

Estimated jackpot: $455,000

Georgia FIVE Evening

2-2-0-4-1

(two, two, zero, four, one)

Georgia FIVE Midday

0-3-6-7-2

(zero, three, six, seven, two)

Jumbo Bucks Lotto

01-11-18-23-36-41

(one, eleven, eighteen, twenty-three, thirty-six, forty-one)

Estimated jackpot: $1.1 million

Mega Millions

Estimated jackpot: $282 million

Powerball

Estimated jackpot: $239 million