OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Tuesday:

Daily Game

5-5-6

(five, five, six)

Keno

01-02-03-10-12-14-24-26-30-32-38-46-48-49-54-62-65-69-74-75

(one, two, three, ten, twelve, fourteen, twenty-four, twenty-six, thirty, thirty-two, thirty-eight, forty-six, forty-eight, forty-nine, fifty-four, sixty-two, sixty-five, sixty-nine, seventy-four, seventy-five)

Match 4

13-16-19-21

(thirteen, sixteen, nineteen, twenty-one)

Mega Millions

02-05-26-58-60, Mega Ball: 6, Megaplier: 3

(two, five, twenty-six, fifty-eight, sixty; Mega Ball: six; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $262 million

Powerball

Estimated jackpot: $205 million