WASHINGTON (AP) — Pence to travel to Mideast Friday despite gov't shutdown threat, spokeswoman says trip integral to national security.