Through Aug. 20

1. Chevrolet, 587 (7)

2. Toyota, 576 (7)

3. Ford, 532 (2)