AP NEWS
Related topics

KS Lottery

April 11, 2018

TOPEKA, Kan. (AP) _ These Kansas lotteries were drawn Tuesday:

Pick 3 Midday

8-0-4

(eight, zero, four)

Daily Pick 3

0-5-0

(zero, five, zero)

2 By 2

Red Balls: 1-20, White Balls: 8-09

(Red Balls: one, twenty; White Balls: eight, nine)

Estimated jackpot: $22,000

Mega Millions

05-13-31-43-53, Mega Ball: 20, Megaplier: 2

(five, thirteen, thirty-one, forty-three, fifty-three; Mega Ball: twenty; Megaplier: two)

Estimated jackpot: $50 million

Powerball

Estimated jackpot: $89 million

AP RADIO
Update hourly