ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Tuesday:

5 Card Cash

JC-AD-7C-5H-7S

(JC, AD, 7C, 5H, 7S)

All or Nothing Day

01-03-04-11-12-13-16-17-20-21-22-24

(one, three, four, eleven, twelve, thirteen, sixteen, seventeen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-four)

All or Nothing Evening

03-04-08-10-11-14-17-19-21-22-23-24

(three, four, eight, ten, eleven, fourteen, seventeen, nineteen, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four)

All or Nothing Morning

02-04-06-08-09-11-13-14-18-19-20-23

(two, four, six, eight, nine, eleven, thirteen, fourteen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-three)

All or Nothing Night

02-03-04-07-08-11-14-16-18-19-21-24

(two, three, four, seven, eight, eleven, fourteen, sixteen, eighteen, nineteen, twenty-one, twenty-four)

Cash 3 Evening

7-9-6

(seven, nine, six)

Cash 3 Midday

4-3-2

(four, three, two)

Cash 3 Night

9-7-1

(nine, seven, one)

Cash 4 Evening

8-0-4-7

(eight, zero, four, seven)

Cash 4 Midday

7-4-4-5

(seven, four, four, five)

Cash 4 Night

9-2-4-5

(nine, two, four, five)

Fantasy 5

03-04-06-24-29

(three, four, six, twenty-four, twenty-nine)

Estimated jackpot: $257,000

Georgia FIVE Evening

2-0-0-0-3

(two, zero, zero, zero, three)

Georgia FIVE Midday

3-0-8-8-2

(three, zero, eight, eight, two)

Mega Millions

14-16-19-38-57, Mega Ball: 11, Megaplier: 3

(fourteen, sixteen, nineteen, thirty-eight, fifty-seven; Mega Ball: eleven; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $102 million

Powerball

Estimated jackpot: $60 million