DETROIT (AP) _ These Michigan lotteries were drawn Friday:

Poker Lotto

AC-9C-5H-7H-7S

(AC, 9C, 5H, 7H, 7S)

Midday Daily 3

4-8-1

(four, eight, one)

Midday Daily 4

0-9-4-4

(zero, nine, four, four)

Daily 3

2-3-8

(two, three, eight)

Daily 4

4-8-9-9

(four, eight, nine, nine)

Fantasy 5

02-11-14-20-30

(two, eleven, fourteen, twenty, thirty)

Estimated jackpot: $100,000

Keno

04-12-17-21-22-30-34-38-39-42-43-44-56-57-62-64-65-66-67-72-73-80

(four, twelve, seventeen, twenty-one, twenty-two, thirty, thirty-four, thirty-eight, thirty-nine, forty-two, forty-three, forty-four, fifty-six, fifty-seven, sixty-two, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, seventy-two, seventy-three, eighty)

Mega Millions

23-30-40-43-66, Mega Ball: 13, Megaplier: 4

(twenty-three, thirty, forty, forty-three, sixty-six; Mega Ball: thirteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $227 million

Powerball

Estimated jackpot: $147 million