ATLANTA (AP) _ These Georgia lotteries were drawn Tuesday:

5 Card Cash

10C-3D-5H-6S-10S

(10C, 3D, 5H, 6S, 10S)

All or Nothing Day

01-03-04-05-09-10-13-15-18-19-21-24

(one, three, four, five, nine, ten, thirteen, fifteen, eighteen, nineteen, twenty-one, twenty-four)

All or Nothing Evening

01-03-04-05-07-10-15-16-18-19-22-24

(one, three, four, five, seven, ten, fifteen, sixteen, eighteen, nineteen, twenty-two, twenty-four)

All or Nothing Morning

02-03-04-05-06-08-09-11-15-17-19-24

(two, three, four, five, six, eight, nine, eleven, fifteen, seventeen, nineteen, twenty-four)

All or Nothing Night

01-02-04-05-09-10-11-13-15-16-18-22

(one, two, four, five, nine, ten, eleven, thirteen, fifteen, sixteen, eighteen, twenty-two)

Cash 3 Evening

6-8-5

(six, eight, five)

Cash 3 Midday

9-6-4

(nine, six, four)

Cash 3 Night

2-3-7

(two, three, seven)

Cash 4 Evening

0-7-0-6

(zero, seven, zero, six)

Cash 4 Midday

8-0-8-6

(eight, zero, eight, six)

Cash 4 Night

0-8-3-9

(zero, eight, three, nine)

Fantasy 5

06-24-25-26-30

(six, twenty-four, twenty-five, twenty-six, thirty)

Estimated jackpot: $267,000

Georgia FIVE Evening

5-8-5-6-5

(five, eight, five, six, five)

Georgia FIVE Midday

3-2-3-7-6

(three, two, three, seven, six)

Mega Millions

11-17-50-52-74, Mega Ball: 14, Megaplier: 2

(eleven, seventeen, fifty, fifty-two, seventy-four; Mega Ball: fourteen; Megaplier: two)

Estimated jackpot: $350 million

Powerball

Estimated jackpot: $307 million