AP NEWS
Related topics

WA Lottery

December 16, 2017

OLYMPIA, Wash. (AP) _ These Washington lotteries were drawn Friday:

Daily Game

1-4-4

(one, four, four)

Keno

05-06-10-14-24-28-37-41-44-46-47-52-55-58-59-63-67-69-76-77

(five, six, ten, fourteen, twenty-four, twenty-eight, thirty-seven, forty-one, forty-four, forty-six, forty-seven, fifty-two, fifty-five, fifty-eight, fifty-nine, sixty-three, sixty-seven, sixty-nine, seventy-six, seventy-seven)

Match 4

03-08-16-20

(three, eight, sixteen, twenty)

Mega Millions

04-12-36-44-57, Mega Ball: 19, Megaplier: 4

(four, twelve, thirty-six, forty-four, fifty-seven; Mega Ball: nineteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $208 million

Powerball

Estimated jackpot: $250 million

AP RADIO
Update hourly