AP NEWS
Related topics

DC Lottery

November 22, 2017

WASHINGTON (AP) _ These Dist. of Columbia lotteries were drawn Tuesday:

DC 3 Evening

4-0-0

(four, zero, zero)

DC 3 Midday

3-9-0

(three, nine, zero)

DC 4 Evening

2-3-9-2

(two, three, nine, two)

DC 4 Midday

9-1-2-7

(nine, one, two, seven)

DC 5 Evening

3-5-5-0-5

(three, five, five, zero, five)

DC 5 Midday

6-0-5-5-1

(six, zero, five, five, one)

Mega Millions

03-07-22-27-50, Mega Ball: 3, Megaplier: 3

(three, seven, twenty-two, twenty-seven, fifty; Mega Ball: three; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $106 million

Powerball

Estimated jackpot: $134 million

AP RADIO
Update hourly